Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Omdat steeds meer partijen werkzaam zijn op het dak voor kleine of grote onderhoudswerkzaamheden is het van belang om veilig te kunnen werken.
Rotgans Dakwerken B.V. kan voor u een Risico Inventarisatie en Evaluatie- inspectie (RI&E- inspectie) verzorgen, zodat u als gebouweigenaar of eindgebruiker een zo volledig mogelijk beeld van de risicovolle gebieden van uw dak krijgt. Op basis van de conclusies van deze inspectie worden aanbevelingen gedaan voor de te nemen maatregelen om deze risico’s te elimineren. De uitkomsten van die RI&E inspectie worden in een rapport vastgelegd. Dit rapport bevat naast de conclusies en aanbevelingen ook een dak veiligheidsplan.

  • Dakbetreding
  • Valgevaar
  • Obstakels
  • Doorvalgevaar
  • Rapportage
  • Dak veiligheidsplan